Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin temelleri zamanın Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’un girişimiyle kurulan ve 5 Kasım 1925’te Kemal Atatürk tarafından törenle açılmış olan ”Ankara Adliye Hukuk Mektebine” kadar uzanır. Atatürk, Hukuk Mektebinin kurulmasını Hukuk Devriminin başlangıcı olarak görmüştür. Ankara Adliye Hukuk Mektebi, aynı zamanda Cumhuriyetin ilk yüksek öğretim kurumudur. Okulun kurulmasının gerisinde yatan temel düşünce çağdaş Cumhuriyet Hukukunu koruyacak, öğretecek ve geliştirecek iyi eğitimli hukukçulara duyulan acil ihtiyaçtır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, tarihsel onurlu görevinin bilinci ile bu amaca 83 yıldır katkıda bulunmaktadır. Temel görevi hukukçu yetiştirmek, hukukun çeşitli alanlarında araştırmaları yönetmek ve desteklemek olan Hukuk Fakültesinde 110 akademik personel ile öğrenci işleri, kütüphane ve diğer yardımcı hizmetlerde görevli 45 idari ve teknik personel bulunmaktadır.

Aranan Kelimeler:

Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Mustafa AKKAYA
Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU
Prof. Dr. Gülnihal BOZKURT
Prof. Dr. Merih ÖDEN
Doç. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL
Doç. Dr. Hasan AYRANCI
Doç. Dr. Levent AKIN
Yrd. Doç. Dr. Ozan ERGÜL

Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Mustafa AKKAYA
Prof. Dr. Mithat SANCAR
Prof. Dr. Fügen SARGIN
Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK
Doç. Dr. Aynur YONGALIK
Doç. Dr. Süleyman BAŞTERZİ
Yrd. Doç. Dr. Ayhan TEKİNSOY
Yrd. Doç. Dr. Burak ÖZTÜRK
Dr. Abdurrahman SAYGILI
Köroğlu Kaya (Öğrenci Temsilcisi)

Dekan
Prof. Dr. Mustafa Akkaya
Vergi Hukuku Anabilim Dalı
Telefon : 0 312 595 50 00 / 2119
Fax : 0 312 363 56 96
E-posta : akkaya @ law.ankara.edu.tr

Dekan Yardımcıları
Prof. Dr. Fügen Sargın
Uluslararası ,özel Hukuk Anabilim Dalı

Yard. Doç. Dr. Burak Öztürk
İdare Hukuku Anabilim Dalı

Fakülte Sekreteri
İrfan Öztürk
Telefon : 0 312 595 50 00 / 2118
Fax : 0 312 363 77 18
E-posta : iozturk @ law.ankara.edu.tr

Aranan Kelimeler:

Hukuk fakülteleri detaylı olarak çok yakın bir zamanda sizlerin hizmetine sunulacaktır.

Aranan Kelimeler: